Hof van Cassatie: Arrest van 24 Februari 1976 (België)

Date :
24-02-1976
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19760224-3
Numéro de rôle :

Résumé :

De beslissing waarbij, na het uitspreken van een straf, met betrekking tot de burgerrechtelijke gevolgen van het misdrijf een deskundigenonderzoek wordt bevolen, en die welke, na het deskundigenonderzoek, uitspraak doet over die gevolgen moeten niet door dezelfde rechters worden gewezen (1). (G.W. art. 779, lid. 1.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.