Hof van Cassatie: Arrest van 24 November 1972 (België). RG 86/2873

Date :
24-11-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19721124-7
Numéro de rôle :
86/2873

Résumé :

Motiveert wettelijk zijn beslissing de rechter die oordeelt dat een bepaalde conventionele sanctie geen strafclausule uitmaakt in de zin van artikels 1226 en 1229 van het burgerlijk wetboek en als nietig moet worden beschouwd omdat ze strijdig is met artikels 6, 1131 en 1133 van deze code " om reden van haar enormiteit " - dit is omdat ze aan diegene die ze voorzag een winst bezorgt buiten elke verhouding met de schade welke de niet-uitvoering van het contract berokkenen kan en derhalve geen vergoeding van de schade kan betekenen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.