Hof van Cassatie: Arrest van 24 November 1972 (België)

Date :
24-11-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19721124-8
Numéro de rôle :

Résumé :

Hoewel luidens artikel 1068, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek, het hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf bij de rechter in hoger beroep aanhangig maakt, staat het evenwel aan de partijen door het hoofdberoep en het incidenteel beroep de perken te bepalen waarbinnen de rechter in hoger beroep over de aan de eerste rechter voorgelegde betwistingen uitspraak moet doen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.