Hof van Cassatie: Arrest van 24 November 1975 (België)

Date :
24-11-1975
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19751124-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De politierechter neemt kennis van de wanbedrijven omschreven in de artikelen 418 en 430 van het Strafwetboek en bestaande in onopzettelijke slagen of verwondingen die het gevolg zijn van een verkeersongeval, wanneer deze wanbedrijven samenhangen of een onsplitsbaar geheel vormen met een misdrijf dat strafbaar is krachtens dezelfde bepalingen en dat naar hem is verwezen overeenkomstig artikel 4 of 6 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, of met een misdrijf dat strafbaar is krachtens de wetten of verordeningen op het wegverkeer en dat bij hem reeds aanhangig is gemaakt door het openbaar ministerie of het onderzoeksgerecht (3). ( Art. 138, 6°bis, Sv. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.