Hof van Cassatie: Arrest van 24 November 1981 (België). RG 6805

Date :
24-11-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19811124-1
Numéro de rôle :
6805

Résumé :

Het wettelijk begrip "goede zeden" kan niet worden getoetst aan de desbetreffende opvatting van "velen"; de aan de evolutie onderhevige inhoud van dat begrip dient te worden bepaald aan de hand van de door de wet op het stuk van de openbare zedelijkheid beschermde waarden, zoals zij door het collectief bewustzijn van het ogenblik worden aangevoeld. (Art. 383 Sw.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.