Hof van Cassatie: Arrest van 24 Oktober 1966 (België). RG 2368;2568BIS

Date :
24-10-1966
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19661024-3
Numéro de rôle :
2368;2568BIS

Résumé :

Is niet ontvankelijk de voorziening van de burgerlijke partij, waarvan het exploot van betekening aan verweerder ter griffie neergelegd is na het verstrijken van de termijn voorzien bij artikel 53, lid 2, van het besluit van 15 maart 1815, gewijzigd bij artikel 6, alinéa 1, van de wet van 20 juni 1953.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.