Hof van Cassatie: Arrest van 24 Oktober 1974 (België)

Date :
24-10-1974
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19741024-8
Numéro de rôle :

Résumé :

De bij artikel 50 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937, houdende het statuut van het rijkspersoneel, met de hoedanigheid van rijksambtenaar onverenigbaar geachte zelfs onbezoldigde opdracht of dienst in particuliere zaken met winstoogmerken, vereist geen bedrieglijk opzet.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.