Hof van Cassatie: Arrest van 24 Oktober 1979 (België)

Date :
24-10-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19791024-7
Numéro de rôle :

Résumé

De akte door een notaris opgemaakt en houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel moet worden voorafgegaan van een boedelbeschrijving van alle roerende en onroerende goederen, alsmede van de schulden der echtgenoten en hun respectieve rechten; de boedelbeschrijving en de regeling moeten bovendien bij notarisakte worden vastgesteld; beide akten zijn niet enkel vereist voor het geval dat de echtgenoten hun huwelijksvermogensstelsel volledig wijzigen, maar ook in alle andere gevallen, buiten de twee uitzonderingen van de slotbepaling van art. 1394 B.W., waarin de echtgenoten in hun huwelijksvermogensstelsel een wijziging aanbrengen en dus o.m. wanneer een eigen onroerend goed als roerend goed in de gemeenschap wordt ingebracht. (Art. 1394 B.W.)

Arrêt

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.