Hof van Cassatie: Arrest van 24 September 1973 (België)

Date :
24-09-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730924-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De wettelijke bescherming van de insektenetende vogels is van toepassing op alle in de Benelux-landen in het wild levende vogelsoorten, daarin begrepen al de bestaande ondersoorten, rassen of varieteiten van deze soorten, zelfs indien deze ondersoorten, rassen of varieteiten er niet in het wild leven. ( K.B. 6 september 1971, artikel 1, ter vervanging van artikel 1 K.B. 15 september 1964 betreffende de insektenetende vogels en de vogelvangst. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.