Hof van Cassatie: Arrest van 25 Januari 1977 (België)

Date :
25-01-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19770125-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Generlei bepaling van het Wetboek van Strafvordering of van enige andere wet schrijft voor dat de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling, welke in de regel met gesloten deuren uitspraak doet, in tegenwoordigheid van het openbaar ministerie moeten worden gewezen (1).

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.