Hof van Cassatie: Arrest van 25 Januari 1978 (België)

Date :
25-01-1978
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780125-6
Numéro de rôle :

Résumé :

De strafrechter gaat de perken van de aanhangig gemaakte zaak niet te buiten wanneer hij, na te hebben verklaard dat de telastlegging t.a.v. de beklaagde bewezen is en dat de telastlegging t.a.v. de medebeklaagde niet bewezen is, beslist dat de beklaagde volledig aansprakelijk is voor het ongeval, dat tot vervolgingen heeft geleid, en zich onbevoegd verklaart om uitspraak te doen op diens burgerlijke rechtsvordering tegen de medebeklaagde, daar een dergelijke beslissing niet vooruitloopt op het oordeel over de gegrondheid van een andere vordering die voor de burgerlijke rechter kan gebracht worden wegens dezelfde schade, maar op grond van een andere fout dan die welke aan de medebeklaagde was ten laste gelegd (1).

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.