Hof van Cassatie: Arrest van 25 Juni 1973 (België)

Date :
25-06-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730625-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De beslissing die, zonder verzet vanwege de partijen en zonder een feitelijke kwestie of een rechtskwestie te beslechten, zich ertoe beperkt de zaak tot een latere terechtzitting te verdagen, is een maatregel van inwendige aard die niet vatbaar is voor hoger beroep. ( G.W., art. 2 en 1046. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.