Hof van Cassatie: Arrest van 25 Juni 1981 (België). RG 6315

Date :
25-06-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19810625-1
Numéro de rôle :
6315

Résumé :

De dwingende bepalingen van de Handelshuurwet, inzonderheid de artt. 13 en 14, beletten niet dat de huurder die binnen de wettelijke termijn geen huurhernieuwing heeft gevraagd met de verhuurder een overeenkomst sluit over de huurhernieuwing <1>.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.