Hof van Cassatie: Arrest van 25 Oktober 1974 (België)

Date :
25-10-1974
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19741025-3
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer een brandweerman het slachtoffer is geweest van een dodelijk ongeval bij de blussingswerken van een brand en de enkele oorzaak van de schade bestaat in de verplichte tussenkomst van de brandweer en de daarmee verbonden gevaren, is de feitenrechter niet verplicht na te gaan of deze brand toevallig dan wel door de fout van een derde is ontstaan. (Artt. 1382 en 1383 B.W)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.