Hof van Cassatie: Arrest van 25 Oktober 1977 (België)

Date :
25-10-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19771025-4
Numéro de rôle :

Résumé :

In tegenstelling met artikel 32-1° van het Wegverkeersreglement van 14 maart 1968, staat artikel 23-1-1° van het Wegverkeersreglement van 1 december 1975 geen uitzondering meer toe op de verplichting voor de bestuurder om rechts ten opzichte van zijn rijrichting te parkeren op wegen met tweerichtingsverkeer in het geval dat het rechts parkeren verboden of onmogelijk is; aan deze verplichting wordt evenmin afbreuk gedaan door het aanbrengen van de eerste twee verkeerstekens omschreven in de overgangsbepaling van artikel 85-11 van het Wegverkeersreglement van 1 december 1975, die immers geen voorschrift inhouden omtrent de richting waarin moet worden geparkeerd (2).

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.