Hof van Cassatie: Arrest van 25 Oktober 1977 (België)

Date :
25-10-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19771025-5
Numéro de rôle :

Résumé :

De partij, die een aanvraag tot herziening van een veroordelende beslissing, welke schadevergoeding heeft toegekend aan een burgerlijke partij, bij het Hof van Cassatie aanhangig maakt, moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid van de aanvraag, de burgerlijke partij aanmanen om tussen te komen in het geding (1). ( Art. 444 Sv. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.