Hof van Cassatie: Arrest van 26 Juni 1973 (België)

Date :
26-06-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730626-4
Numéro de rôle :

Résumé :

Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt inlichtingen te vragen aan de aanwezige burgerlijke partij, ook al is zij gesteld bij monde van degenen die haar wettelijk ter terechtzitting vertegenwoordigen, daar de gerechten steeds inlichtingen mogen vragen aan de procesvoerende partijen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.