Hof van Cassatie: Arrest van 26 Juni 1978 (België)

Date :
26-06-1978
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780626-9
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer de werknemer ten gevolge van een arbeidsongeval tijdelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en wedertewerkgesteld wordt overeenkomstig artikel 23 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, is de werkgever hem het volledige loonbedrag verschuldigd dat berekend wordt met inachtneming van de tijdens de wedertewerkstelling verrichte arbeid overeenkomstig de voor die artikel geldende loonregeling; dit loonbedrag mag niet verminderd worden in verhouding tot de graad van arbeidsongeschiktheid die aan de werknemer met toepassing van de arbeidsongevallenwetgeving is toegekend, ook al betaalt de arbeidsongevallenverzekeraar een arbeidsongevallenvergoeding die met deze graad van ongeschiktheid overeenstemt.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.