Hof van Cassatie: Arrest van 26 Mei 1970 (België)

Date :
26-05-1970
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19700526-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer de administratie de belastbare grondslag wettelijk heeft geraamd volgens tekenen of indiciën van gegoedheid waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, dient de belastingplichtige aan de hand van positieve en controleerbare gegevens te bewijzen dat deze gegoedheid voortvloeit uit andere inkomsten dan die welke belastbaar zijn in de inkomstenbelastingen of uit inkomsten van vóór het belastbaar tijdperk. ( Gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55, alinéa 1, lid 3. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.