Hof van Cassatie: Arrest van 26 Mei 1981 (België). RG 6182

Date :
26-05-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19810526-4
Numéro de rôle :
6182

Résumé :

Om regelmatig naar de vorm en overeenkomstig de voorschriften van het Wegverkeersreglement geplaatst te zijn, mag een bord E.1, geplaatst vóór de inwerkingtreding van het Wegverkeersregl. 1 dec. 1975 en houdende een bijkomende vermelding ofwel slechts een opschrift hebben dat de periode aanduidt tijdens welke het parkeerverbod geldt, ofwel, gedurende de overgangsperiode, slechts aangevuld zijn met een onderbord met de vermelding " schijf verplicht ". (Artt. 27.1, 70.2-1, 1° en 3°, en 85.11 Wegverkeersregl.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.