Hof van Cassatie: Arrest van 26 November 1981 (België). RG 6410

Date :
26-11-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19811126-13
Numéro de rôle :
6410

Résumé :

Wanneer een handelsvennootschap, o.a. door boedelafstand, een gerechtelijk akkoord heeft verkregen, hebben de schuldeisers van die vennootschap, wier schuldvordering na homologatie van het gerechtelijk akkoord is ontstaan en bij een uitvoerbaar verklaarde authentieke akte, nl. een rechterlijke beslissing, is vastgesteld, het recht, ook al hebben zij geen zakelijke zekerheid of bijzonder voorrecht, afzonderlijke daden van uitvoering te verrichten op de boedel . (Art. 184 Handelsvennootschappenwet; artt. 29, 30 en 32 wetten gerechtelijk akkoord, gecoördineerd Besluit Regent 25 sept. 1946.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.