Hof van Cassatie: Arrest van 26 November 1981 (België). RG C-68/92;C-69/92

Date :
26-11-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19811126-8
Numéro de rôle :
C-68/92;C-69/92

Résumé :

Artikel 184 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en artikel 29 van de wetten op het akkoord sluiten in dat de schuldvorderingen die hetzij niet bijzonder bevoorrecht zijn hetzij niet gewaarborgd zijn door een zakelijk recht en waarvan de schuldeiser de uitvoering niet kunnen verlangen, deze zijn die ontstaan voor de bekrachtiging van het akkoord of na de invereffeningstelling van de vennootschap. Uit geen enkele wetsbepaling is af te leiden dat de schuldeisers van de boedel op gelijke voet moeten behandeld worden als de schuldeisers in de boedel, noch dat de rechten van eerstgenoemden ten opzichte van de boedel beperkt worden. De schuldeiser die met de vereffenaar een overeenkomst sloot waarbij de boedel ex contractu verbonden werd mag een gerechtelijke beslissing die zijn schuldvordering erkent en bepaalt, uitvoeren en is niet gebonden door de samenloop.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.