Hof van Cassatie: Arrest van 27 April 1979 (België)

Date :
27-04-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19790427-7
Numéro de rôle :

Résumé :

Op grond van feitelijke vermoedens die afgeleid zijn uit de omstandigheden van de zaak beslist de rechter wettig dat er geen rechtsgevolg kan verbonden worden aan het testament dat is opgemaakt ten voordele van de exploitant van een tehuis voor bejaarden, wanneer laatstgenoemde een persoon tijdens de periode vóór diens overlijden heeft verzorgd en van hem een legaat heeft bekomen door hem wederrechtelijk te beïnvloeden.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.