Hof van Cassatie: Arrest van 27 Februari 1970 (België)

Date :
27-02-1970
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19700227-3
Numéro de rôle :

Résumé :

Niet tegenstrijdig en derhalve regelmatig met redenen omkleed is de beslissing die, om een ondernemingshoofd of zijn verzekeraar aansprakelijk te verklaren wegens een ongeval dat aan een bediende is overkomen op de weg naar of van het werk, hierop steunt enerzijds dat op het ogenblik van het ongeval tussen de getroffene en het ondernemingshoofd een arbeidsovereenkomst voor bediende bestond en anderzijds erop wijst dat de getroffene op datzelfde ogenblik in dezelfde toestand verkeerde als een bediende, die ter beschikking zou gesteld zijn van een ander ondernemingshoofd, maar zonder door een andere arbeidsovereenkomst voor bedienden met deze laatste te zijn verbonden. ( Grondwet, art. 97. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.