Hof van Cassatie: Arrest van 27 Juni 1967 (België)

Date :
27-06-1967
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19670627-3
Numéro de rôle :

Résumé :

De bij artikel 84 van het decreet van 30 maart 1808 bij de mededeling van de zaak aan het openbaar ministerie voorgeschreven vormvoorschriften zijn noch substantieel noch op straffe van nietigheid van het vonnis voorgeschreven.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.