Hof van Cassatie: Arrest van 27 Juni 1978 (België)

Date :
27-06-1978
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780627-9
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer, op de voorziening van een vrijwillig tussengekomen partij, de beslissing wordt vernietigd die voor haar bindend verklaart de veroordeling van de beklaagde om de getroffene of degene die in de rechten van de getroffene is getreden, te vergoeden voor de door hem veroorzaakte schade, omdat de beslissing geen antwoord verstrekt op de conclusie over een gemeenschappelijk geschil van die partij en de beklaagde, geldt de vernietiging voor de beslissing welke door dezelfde onwettelijkheid is aangetast en waarbij de beklaagde, die zich regelmatig in cassatie heeft voorzien, wordt veroordeeld, hoewel deze geen enkel middel aanvoert.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.