Hof van Cassatie: Arrest van 28 Januari 1967 (België). RG 2368;2568BIS

Date :
28-01-1967
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19670128-1
Numéro de rôle :
2368;2568BIS

Résumé :

Het geschrift waarbij de administratie aan een belastingplichtige van de belasting op het kapitaal de schatting van de verkoopwaarde van bepaalde onroerende goederen betekent en hem verzoekt, bij akkoordbevinding, het niet gedetailleerd bedrag te betalen, is geen bij artikel 17, alinéa 1, van de wet van 17 oktober 1945 voorgeschreven aanslagbiljet doch de bij artikel 4, alinéa 1, lid 5, van dezelfde wet bedoelde betekening van de schatting van de verkoopwaarde van deze onroerende goederen door de administratie.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.