Hof van Cassatie: Arrest van 28 Juni 1973 (België)

Date :
28-06-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730628-23
Numéro de rôle :

Résumé :

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk, tot staving van een voorziening in burgerlijke zaken, is het middel gegrond op wettelijke bepalingen die noch van openbare orde noch dwingend zijn, dat niet aan de feitenrechter is voorgelegd en waarover hij niet op eigen initiatief niet heeft beslist.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.