Hof van Cassatie: Arrest van 28 Mei 1979 (België). RG 2582

Date :
28-05-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19790528-8
Numéro de rôle :
2582

Résumé :

Art. 51 wet 5 dec. 1968, dat de hiërarchie van de bronnen der verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers en werknemers vaststelt, verbiedt partijen niet een geschreven arbeidsovereenkomst te vervangen of te wijzigen door een mondelinge overeenkomst <1>.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.