Hof van Cassatie: Arrest van 28 September 1994 (België). RG P940611F

Date :
28-09-1994
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19940928-8
Numéro de rôle :
P940611F

Résumé :

Wanneer een voertuig in een ongeval is vernield en de schadelijder recht heeft op het bedrag dat nodig is om zich een gelijkaardig voertuig aan te schaffen, B.T.W. inbegrepen, moet het toegekende bedrag hem in staat stellen een dergelijk voertuig aan te kopen en de belasting op die uitgave te betalen.

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
HET HOF,
Gelet op het bestreden vonnis, op 8 maart 1994 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat het bestreden vonnis beslist dat de schade van de niet B.T.W.-plichtige eigenaar van een volledig vernield voertuig, benevens de waarde van het voertuig op de dag van het ongeval, ook de B.T.W. omvat die bij de aanschaf van dat voertuig is betaald;
Overwegende dat de te herstellen schade voor de schadelijder niet bestaat in het verlies van de prijs van de zaak, maar in het verlies van de zaak zelf; dat het toegekende bedrag hem in staat moet stellen om een gelijkaardige zaak aan te kopen én de belasting op die uitgave te betalen;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het eiser veroordeelt om aan verweerder de "B.T.W. te betalen op de waarde van het voertuig (...) op de dag van de aankoop";
Verwerpt de voorziening voor het overige;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiser in vier vijfde van de kosten en veroordeelt verweerder in het overblijvende vijfde;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.