Hof van Cassatie: Arrest van 29 November 1994 (België). RG P941254N

Date :
29-11-1994
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19941129-5
Numéro de rôle :
P941254N

Résumé :

Niet ontvankelijk is het door een ouder van een minderjarige tegen een arrest van de jeugdkamer van het hof van beroep ingestelde cassatieberoep dat niet aan het openbaar ministerie werd betekend. (Art. 418 Sv.).

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 26 september 1994 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, rechtdoende in jeugdzaken;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de voorziening van eiseres, moeder van de minderjarige, werd betekend aan het openbaar ministerie;
Dat de voorziening mitsdien niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.