Hof van Cassatie: Arrest van 29 September 1986 (België). RG 4206

Date :
29-09-1986
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19860929-13
Numéro de rôle :
4206

Résumé :

De arbeidsovereenkomst aangegaan door een privé nijverheidsbedrijf, handelsbedrijf of financiebedrijf waarvan de exploitatiezetel in het Franse taalgebied is gevestigd, met een in het Nederlandse taalgebied tewerkgestelde werknemer, evenals de door het bedrijf aan de werknemer gezonden ontslagbrief moeten in het Frans gesteld zijn. ( Art. 52, § 1, Taalwet Bestuurszaken. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.