Hof van Cassatie: Arrest van 3 April 1974 (België). RG 1596

Date :
03-04-1974
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19740403-4
Numéro de rôle :
1596

Résumé :

Artikel 36 alinéa 1 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 dat voorschrijft in welke gevallen het loon waarop de werknemer recht heeft, met een hypothetisch loon moet worden aangevuld, houdt niet in dat het verdiende loon in bepaalde gevallen moet worden verminderd.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.