Hof van Cassatie: Arrest van 3 Mei 1977 (België)

Date :
03-05-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19770503-6
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer de beklaagde een akte tot wraking ter griffie heeft neergelegd, mag het hof van beroep over de tegen hem ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvordering geen uitspraak doen zonder dat vooraf over de wraking is beslist overeenkomstig de artikelen 836 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek door een andere kamer dan die waartoe de gewraakte rechter behoort (2).

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.