Hof van Cassatie: Arrest van 3 Oktober 1972 (België)

Date :
03-10-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19721003-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Zelfs voor de inwerkingtreding van artikel 91, alinéa 1, vervat in artikel 3 van de wet van 10 oktober 1967, was de politierechter bevoegd, zoals de kinderrechter voor de inwerkingtreding van artikel 91, alinéa 10, 6°, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en zoals de jeugdrechtbank sinds deze inwerkingtreding, om kennis te nemen van de overtredingen bepaald bij de artikelen 5, 9 en 11 van de gecoördineerde wetten op het lager onderwijs van 20 augustus 1957.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.