Hof van Cassatie: Arrest van 3 Oktober 1972 (België)

Date :
03-10-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19721003-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer de agent, die met een vooronderzoek in strafzaken belast is, de taal kent waarin de verdachte zich uitdrukt en deze taal een andere taal is dan die waarin het proces-verbaal is opgemaakt, overeenkomstig artikel 11 van de wet van 15 juni 1935, moet hij, indien hij de verklaring opneemt zonder een beroep te doen op de medewerking van een beëdigd vertaler, deze optekenen in de taal van de verdachte. ( Wet van 15 juni 1935, art. 11 en 31 ).

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.