Hof van Cassatie: Arrest van 3 September 1981 (België). RG 6465

Date :
03-09-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19810903-2
Numéro de rôle :
6465

Résumé :

Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij een naamloze vennootschap failliet wordt verklaard zonder dat wordt vastgesteld dat die vennootschap, op de dag van het vonnis van faillietverklaring of op een dag die niet meer dan zes maanden voorafgaat aan de datum van dat vonnis, had opgehouden te betalen en dat haar krediet aan het wankelen was gebracht, terwijl die gegevens in de conclusie waren betwist.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.