Hof van Cassatie: Arrest van 30 Juni 1975 (België)

Date :
30-06-1975
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750630-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Als mededader aan oplichting schuldig is hij die, zonder eigen geldelijke voordelen te beogen, wetens heeft deelgenomen aan listige kunstgrepen waardoor een derde ertoe gebracht werd gelden af te geven. ( Artt. 66 en 496 S.W. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.