Hof van Cassatie: Arrest van 30 Maart 1967 (België)

Date :
30-03-1967
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19670330-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer een beding van een koopovereenkomst de levering en de betaling van de prijs van de verkochte toestellen afhankelijk stelt van het zoeken door de verkoper naar plaatsen, welke door de koper moeten worden aanvaard, waar deze toestellen zullen geplaatst worden en van het bekomen door de verkoper van de vereiste vergunningen, rechtvaardigt de rechter wettelijk de veroordeling van de koper tot betaling van de prijs en het verwerpen van zijn eis tot ontbinding van de koop door vast te stellen dat de verkoper het nodige heeft gedaan en dat de koper door vertragende middelen de uitvoering van de overeenkomst heeft verhinderd.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.