Hof van Cassatie: Arrest van 31 Januari 1995 (België). RG P940105N

Date :
31-01-1995
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19950131-4
Numéro de rôle :
P940105N

Résumé :

De beslissing van de strafrechter die de verdere behandeling van de zaak onbepaald uitstelt wegens een hangend fiscaal geschil, is geen eindbeslissing in de zin van art. 416 Sv. noch een uitspraak over een geschil inzake bevoegdheid, zodat het cassatieberoep, ingesteld voor de eindbeslissing, niet ontvankelijk is.

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 21 december 1993 door het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat het arrest de verdere behandeling van de zaak onbepaald uitstelt "in afwachting van de oplossing van de geschillen door de beklaagden ingeleid, die hangende zijn";
Overwegende dat deze beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.