Hof van Cassatie: Arrest van 31 Oktober 1972 (België)

Date :
31-10-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19721031-2
Numéro de rôle :

Résumé

De verplichting door artikel 7-2 van het wegverkeersreglement van 14 maart 1968 aan de weggebruikers opgelegd om de met het oog op de regeling van het verkeer geplaatste tekens in acht te nemen wanneer deze "overeenkomstig de bepalingen van dit reglement aangebracht zijn", is niet afhankelijk van de omstandigheid dat de tekens door de bevoegde overheid zouden geplaatst zijn. ( Wegverkeersreglement van 14 maart 1968, art. 7-2 en 118. )

Arrêt

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.