Hof van Cassatie: Arrest van 4 December 1967 (België)

Date :
04-12-1967
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19671204-9
Numéro de rôle :

Résumé :

Vormt geen cassatiemiddel de vermelding van omstandigheden waaruit noch een vormgebrek noch een grief van onwettelijkheid wordt afgeleid. (Wet van 4 augustus 1832, art. 17.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.