Hof van Cassatie: Arrest van 4 December 1995 (België). RG 9574SN

Date :
04-12-1995
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19951204-8
Numéro de rôle :
9574SN

Résumé :

Zo een onvrijwillig deeltijds werknemer aantoont in een variabel uurrooster te arbeiden en laaggeschoold te zijn kan niet tot een schorsing wegens langdurige werkloosheid besloten worden en dient niet meer nagegaan of hij al dan niet uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen geleverd heeft om aan de werkloosheid te ontsnappen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.