Hof van Cassatie: Arrest van 4 Januari 1978 (België)

Date :
04-01-1978
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780104-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De bewijskracht van de akten wordt niet miskend door de rechter die, zonder de bewoordingen van een akte te miskennen, zowel op intrinsieke als op extrinsieke elementen steunt om de werkelijke draagwijdte te bepalen die de partijen aan de akte hebben willen geven (1). ( B. W., artt. 1319, 1320 en 1322. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.