Hof van Cassatie: Arrest van 4 Mei 1971 (België)

Date :
04-05-1971
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19710504-9
Numéro de rôle :

Résumé :

De veroordeling inzake douanen en accijnzen tot betaling van de ontdoken rechten en van de tegenwaarde van de goederen waarvan de verbeurdverklaring is uitgesproken en die niet zijn vertoond, is geen veroordeling tot een geldboete, zodat de rechter geen vervangende gevangenisstraf kan uitspreken. (S. W., art. 40.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.