Hof van Cassatie: Arrest van 4 November 1968 (België)

Date :
04-11-1968
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19681104-4
Numéro de rôle :

Résumé :

Opdat de overheden die bedoeld worden in artikel 40bis van de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd bij die van 15 april 1958, zoals het van kracht was voor de vervanging ervan door artikel 1 van de wet van 11 juli 1967, wettelijk in de in dit artikel bepaalde omstandigheden een geneesheer mogen vorderen om een bloedproef te verrichten volstond het dat er ten laste van de persoon, op wie ze moest verricht worden, aanwijzingen voorhanden waren van een overtreding van artikel 2-3, lid 1, of van artikel 2-4 van deze wet of van artikel 1 van de besluitwet van 14 november 1939; deze aanwijzingen konden voortvloeien uit aanwijzingen die hen door een ondergeschikte waren verstrekt.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.