Hof van Cassatie: Arrest van 4 September 1973 (België)

Date :
04-09-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730904-6
Numéro de rôle :

Résumé :

Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing die zich ertoe beperkt een verweer tegen te spreken, zonder passend te antwoorden op de redenen waardoor de conclusienemer dit verweer rechtvaardigt. ( Art. 97 Grondwet. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.