Hof van Cassatie: Arrest van 5 Februari 1970 (België)

Date :
05-02-1970
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19700205-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De "louter genegenheidsbetrekkingen" welke kunnen bestaan tussen een man en een vrouw die ieder gehuwd zijn of van wie een van beiden door huwelijksbanden verbonden is, hebben op zichzelf geen onzedelijk karakter, zodat die betrekkingen alleen de rechter niet kunnen verplichten een legaat van die man aan deze vrouw nietig te verklaren. ( Burg. Wetb., art. 1131 en 1133. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.