Hof van Cassatie: Arrest van 5 Maart 1968 (België)

Date :
05-03-1968
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19680305-2
Numéro de rôle :

Résumé :

De meerwaarde door een onroerend goed verkregen tussen de datum waarop het goed in het patrimonium van de belastingplichtige is gevallen en die waarop het eigendomsrecht ervan ingevolge een onteigening ten algemenen nutte aan de onteigenende macht overgedragen werd, levert een in de bedrijfsbelasting belastbare winst op, indien zij te wijten is aan een winstgevende betrekking van de onteigende, in de zin van artikel 25, alinéa 1, 3°, van de gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.