Hof van Cassatie: Arrest van 5 Maart 1984 (België). RG 7069

Date :
05-03-1984
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19840305-12
Numéro de rôle :
7069

Résumé :

Wanneer een representatieve werknemersorganisatie bij de verkiezingen voor de aanwijzing van de personeelsafgevaardigden in het veiligheidscomité de kandidatuur van een wegens dringende reden ontslagen werknemer voordraagt, kan de arbeidsrechtbank, die kennis neemt van een beroep van de werkgever tegen die voordracht, op grond dat ze een misbruik van recht oplevert en alleen dat ontslag wil dwarsbomen, niet wettig beslissen dat het beroep, ingesteld op grond van art. 38 K.B. 18 okt. 1978, enkel de wettelijke verkiesbaarheidsvereisten betreft, en dat het tot niets dient te onderzoeken of die werknemer, door zich kandidaat te stellen, misbruik heeft gemaakt van zijn recht. ( Algemeen rechtsbeginsel dat misbruik van recht verbiedt; art. 38 K.B. 18 okt. 1978 betreffende de ondernemingsraden en de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.